Konkurrensbevakning

I Detroit finns nästan hela den amerikanska bilindustrin samlad. Närheten är på så sätt fysisk och informationsflödet nästintill totalt. Få hemligheter bevaras.

Är man inte granne med sina konkurrenter – tvingas man till andra lösningar. Här finns mängder med informationskällor att söka i och dessutom både metoder och kunniga konsulter.