Rabatter

Rabatter och marginalaffärer – offensiva vapen eller tecken på begynnande svårigheter?

Vad handlar det om? Jo, om en balansgång mellan kundtillfredsställelse och täckning av egna fasta och rörliga kostnader. Alla företag är uppbyggda för att kunna leverera en vara eller tjänst till en viss kundtyp, till ett visst pris. När priset inte längre går att få ut – hjälper rabatter.
Men bara ett tag, för marknaden talar tydligt och klart om när alternativ finnes!

Så, att med obantade kostnader erbjuda lågprisprodukter är desperat – alltså total obalans mellan inre och yttre aktiviteter.

Läs mer »