Fusioner

Antalet fusioner ökar hastigt och de flesta lever inte alls upp till de högt ställda förväntningarna i form av synergier, och är därmed klara misslyckanden. Förklaringen är nästan alltid bristande handlag, för utbildning saknas och få har den erfarenhet, som krävs.

En fusion är ett djupt ingrepp i båda företagen, dessas personal, dessas själ och dessas marknad. Det är att jämföra med ett avancerat kirurgiskt ingrepp – en transplantation, där vitala delar ska flyttas under tidspress.

Läs mer »