Personalvård

Inget är viktigare!

Nyckelord är omdöme och ansvar i dess mest omfattande mening mot såväl ägare som medarbetare. Betydelsen är som hjulen för bilen – måste vårdas, pumpas, balanseras, motiveras, anpassas till olika förutsättningar och ibland även bytas för att bilen ska rulla säkert.