Patent

Patent, eller snarare patenträtt ,är det rättsliga skyddet för en uppfinning. Patenträttens syfte är, att främja den industriella utvecklingen genom att ge kvalificerade uppfinningar en tidsbegränsad ensamrätt (oftast 20 år). I gengäld måste uppfinningen offentliggöras och i detalj beskrivas så, att den kan ses och förstås.

Med ett samordnat Europa blir det allt vanligare att söka i flera länder samtidigt. Resan från sökande av Patent till ett beviljande är lång och kräver experthjälp.