Forskning & utveckling

Produktportföljens vagga. Som alla andra vaggor – långsiktighet, tålamod och finansiering.