Affärsidé

Affärsidéns syfte bör vara en ansats till koncentration av den egna kapaciteten mot ett tydligt marknadsutbyte, alltså ett sätt att kunna rikta den egna samlade förmågan mot något uttalat, som i sin tur ger ett utbyte i form av sökt resultat.

En affärsidés kvalitet kan inte utläsas av dess formulering ­utan enbart av dess tillämpning. Härigenom får ändå formuleringen betydelse eftersom den underlättar eller fördunklar tillämpningen. Den ska vara enkel och snabbt kommunicerbar, förstås av alla och ändå vara korrekt i sin färdanvisning..

Läs mer »

PS: Ett nytt managementverktyg finns på www.cubebiz.se