Passion – hängivet företagande

Precis som den mest välplanerade brasa inte tar eld utan tändstickor - tar inte heller framgångsrik affärsutveckling fart utan passion.
Också på detta ofta förbisedda område finns det duktiga konsulter!

Läs mer »