Portalen affärsutveckling.se

Vad är egentligen affärsutveckling?

Affärsutveckling är inte en lyckad reklamkampanj, inte en ny order, inte heller fler säljare, inte ens en ny marknadschef och heller inte ett nytt affärssystem. 

Det är summan av alltihop!

Man bör därför dela in sin affärsutveckling i två delar; de inre arbetena och de yttre. De inre är allt det arbete som utförs innan erbjudandet når marknaden. Den yttre handlar om hur erbjudandet hanteras på marknaden. Båda sakerna är lika väsentliga, för utan den ena förmår inte den andra. 

Tillsammans skapar detta den faktiska affärsutvecklingen. Så är den här portalen uppbyggd;
Inre + Yttre = Den faktiska affärsutvecklingen!

Tanken med portalen är, att duktiga konsulter ska erbjudas att lägga länkar till sina egna hemsidor, så de många besökarna snabbt ska hitta expertis inom respektive område.

För mer info, kontakta mig på peter.forsberg@affarsutveckling.se eller 0706-411 735

Besök även managementverktyget CubeBiz  www.cubebiz.se