Portalen affärsutveckling.se

Välkommen! Du besöker just nu vad som ska bli en bibel för ambitiösa och vetgiriga affärsutvecklare. Portalen är uppbyggd kring alla de kompetensområden, som ryms inom modern affärsutveckling.

Vi har delat in dessa områden i inre och yttre aktiviteter. Och det är dessa, som sammantaget skapar den faktiska affärsutvecklingen. Den inre affärsutvecklingen är allt det arbete som utförs innan erbjudandet når marknaden. Själva hemläxan således! Den yttre handlar om hur erbjudandet hanteras på marknaden. 

Det är dessa båda tillsammans som skapar den faktiska affärsutvecklingen och det verkliga resultatet. Och görs det rätt – nås det optimala resultatet!

Till varje kompetensområde söker vi nu max sex väldigt kompetenta konsulter, som här får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper via länkar. Den rekryteringen
börjar nu.

Känner du till någon eller själv är intresserad av att synas här? 
Kontakta mig för ytterligare information.

peter.forsberg@affarsutveckling.se 
0706-41 17 35

Tips: Ett nytt managementverktyg finns på www.cubebiz.se