Modern affärsutveckling

Vad är egentligen affärsutveckling? Det är inte en lyckad reklamkampanj, inte heller en ny stororder, inte heller fler säljare, inte ens en ny marknadschef, inte heller ett lyckat samarbetsavtal, lika lite som ett nytt affärssystem och knappast heller – en ny logotyp.

Nej, det är summan av alltihop!  Det är allomfattande och man bör därför dela in affärsutveckling i två delar; den inre och den yttre, för att göra det begripligt och på så sätt också hanterbart.

Den inre affärsutvecklingen är allt det arbete som utförs innan erbjudandet når marknaden. Själva hemläxan således! Den yttre handlar om hur erbjudandet säljs på marknaden. Det är dessa båda tillsammans som skapar den faktiska affärsutvecklingen och det verkliga resultatet. Och görs det rätt – nås det optimala resultatet!

För att de yttre ansträngningarna ska ha en chans till framgång måste de inre vara välgjorda. Och tvärtom naturligtvis! Underlägsenhet inom den ena kan inte kompenseras av överlägsenhet inom den andra! Lika lite som att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk! 

Den inre affärsutvecklingen består av affärsidé, affärsjuridik, bokföring, finanser, vision och strategi, produktportfölj, säljledning, finansiering m fl. 

Den yttre består också av ett antal aktiviteter typ; analys och marknad, strategi, management, IT, internationell affärsutveckling, varumärken, reklam, personlig försäljning och några till. 

Så välj först den region som passar dig, och klicka dig sedan vidare.

Välkommen!

PS: Ett nytt managementverktyg finns på www.cubebiz.se